+421 944 409 648 Pon - Pia 09:00 - 17:00 Bytčianska 385/56, 010 03 Považský Chlmec
CREATON
RUUKKI
TILCOR
CENOVÁ PONUKA

Ploché strechy

Ploché strechy

Plochá strecha je strecha, ktorá je konštrukčne určená sklonom pod 10°.

Minimálny sklon plochej strechy sa pohybuje na úrovni  1,1° v ploche strechy a 1° v úžľabí.

Rozdelenie:
                     • jednoplášťové ploché strechy
                     • dvojplášťové ploché strechy
                      viacplášťové ploché strechy
                     • špeciálne ploché strechy (zelené strechy, vegetačné)
                     • pochôdzne ploché strechy
                     • nepochôdzne ploché strechy

JEDNOPLÁŠŤOVÁ PLOCHÁ STRECHA

Skladba jednoplášťovej plochej strechy neobsahuje vetranú vzduchovú medzeru. Z tohto dôvodu musí byť materiálovo aj konštrukčne navrhnutá tak, aby bola z tepelnoizolačného aj vodeodolného hľadiska funkčná. Zjednodušene povedané jednoplášťová plochá strecha  musí byť navrhnutá tak, aby nezatekala zvrchu ani zospodu. Musí teda odolávať vonkajším vplyvom ako sú voda, sneh, krúpy, čo je úlohou strešnej krytiny, či už PVC fólie alebo asfaltového pásu, a tak isto musí byť chránená aj tepelnoizolačne, čo má za úlohu samotná tepelná izolácia a ďalší veľmi dôležitý prvok parozábrana.

Parozábrana má za úlohu udržať tepelnú izoláciu v suchu, aby sa vplyvom kondenzu neznižovali jej tepelnoizolačné vlastnosti. Veľmi vhodným typom parozábrany je modifikovaný  asfaltový pás s hliníkovou vložkou.  Samotný princíp tejto skladby plochej strechy tkvie v tom, že parozábrana musí prepustiť len toľko vodných pár, koľko je schopná odvetrať  samotná hydroizolácia. Ak je táto podmienka splnená, strecha bude po veľmi dlhú dobu plne funkčná.

skladba
strecha-plocha-na-trapezovem-plechu-lepeni

DVOJPLÁŠŤOVÁ PLOCHÁ STRECHA

Dvojplášťová plochá strecha je plochá strecha s vetracou medzerou, ktorá má funkciu odvetrávať zo skladby strešného plášťa vlhkosť prúdom vzduchu. Základom sú nasávacie a odvetracie, ktorými prúdi vzduch. Tieto otvory sú chránené proti vlietaniu hmyzu a vtáctva mriežkami. Odvetracia medzera musí spĺňať normou stanovené rozmery, kde sa uvádza čím nižší sklon, tým musí byť šírka vetracej medzery väčšia.

ŠPECIÁLNE PLOCHÉ STRECHY

Zelené (vegetačné) ploché strechy – môžeme ich rozdeliť do troch skupín:

                       • zelené ploché strechy s intenzívnou zeleňou
                       • zelené strechy s polointenzívnou zeleňou
                       • zelené strechy s extenzívnou zeleňou

Zelené ploché strechy s intenzívnou zeleňou – minimálna hrúbka zeminy 30 cm a rastliny, ktoré majú potrebnú starostlivosť vo forme pravidelnej závlahy.

Zelené strechy s polointezívnou zeleňou – minimálna hrúbka zeminy od 15 do 30 cm.

Zelené strechy s extenzívnou zeleňou  – minimálna hrúbka zeminy 3 až 15 cm.

Základnými rozdielmi medzi tými zelenými plochými strechami je ten, že na každom type sa môžu pestovať iné rastliny. Kým na streche s intenzívnou zeleňou je možné pestovať rastliny v podstate akéhokoľvek druhu (väčšie stromy alebo kríky je vhodné umiestniť do zvlášť kontajnerov), no v prípade extenzívnych plochých striech je možné pestovať iba nenáročné rastliny napr. v podobe tráv a machov.

Skladba tejto strechy je o niečo zložitejšia, keďže treba dbať aj na zvýšené zaťaženie substrátom a samotnými rastlinami.

Dá sa očakávať, že tieto typy plochých striech sa budú hlavne v mestách presadzovať častejšie, a to hlavne z dôvodu zaberania zelene pri výstavbe nových budov, aby sa stratená zeleň opäť doplnila.

MATERIÁLY PRE PLOCHÉ STRECHY V NAŠEJ PONUKE:

Bauder (Icopal)strešné PVC fólie (hrúbky 1,2 mm , 1,5 mm, 1,8 mm, 2,0 mm, 2,4 mm)
záťažový (štrkový zásyp) alebo mechanicky kotvený systém
Bauder (Icopal)strešné fólie TPO
záťažový (štrkový zásyp) alebo mechanicky kotvený systém
Bauder (Icopal)asfaltové pásy oxidované modifikované SBS
Bauder ( Icopal, Isola)drenážne systémy pre vegetačné ( zelené) ploché strechy
Doplnkygeotextília , vetracie prvky, detajlové prvky, vetracie turbíny, polastovaný
plech, kotevný systém, prestupové prvky, vpuste, OSB doska, odtokové systémy, odvodňovacie systémy (chrliče a vpuste), vyhrievanie dažďových vpustí, parozábrany, spádové kliny
Tepelná izoláciaextrudovaný polystyrén, minerálna vlna
Prívod svetlastrešné okná do plochých striech, svetlovody, svetlíky, požiarne okná so
senzormi dymu
Doplnkové službykladačský plán a odtrhové skúšky, zameranie, vyčistenie pri rekonštrukcií, vyrovnanie preliačin pieskovaním, perforovanie starej strešnej krytiny pre odvetranie vlhkosti, bleskozvody
Vetracie turbíny
Vetracie komínky
Dažďové vpuste
PVC fólia
Teleskopické kotvy